Håndanalyse & Coaching

Fra hjerte- til hjerte


Hvem er du bak alle tankene, følelsene og idéene om hvem du tror du er?

Hvilke drømmer har du fortrengt for å oppfylle andres forventninger? 

Hva ville du gjort annerledes dersom du var helt fri til å velge selv?

Hva er det som motiverer deg og gir deg mest energi og glede?

Hva er det som hindrer deg i å leve ut dine drømmer NÅ? 

Hvordan bli mer av den du egentlig er?

Svaret finner du i dine hender...


Bli med på en spennende reise hvor du kan bli bedre kjent med deg selv på et dypere plan og hvor det skapes rom for transformasjon. Ved hjelp av håndanalyse, samtaler, tilstedeværelse og genuint lytting hjelper jeg deg med å heve din bevissthet og bringer deg nærmere i kontakt med deg selv og din essens. Jeg anvender kunnskap fra flere ulike felt og bruker min indre visdom til å guide deg på din vei. Målet er å gi deg større klarhet, mer innsikt og forståelse for hvem du er i din grunnleggende natur og hva som hindrer deg i å leve det livet du ønsker.

 Jeg inviterer deg til å prøve en konsultasjon dersom du ønsker å:

  • komme ut av stagnasjon, frustrasjon og depresjon
  • få mer klarhet, innsikt, inspirasjon og glede
  • oppdage ditt unike potensiale
  • frigjøre deg fra begrensninger
  • få mer klarhet i din livsretning
  • finne ut hva som skjuler seg bak dine fingeravtrykk